ne demek?

Birbirine eklenmiş halkalardan oluşan, böcekler, örümcekler, kabuklular, çok ayaklılar vb. bölümlere ayrılan hayvan sınıfı; eklemliler

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim hayvan bilimiÇoğul

Hecelenişi / Hecelemesi;

ek-lem ba-cak-lı-lar