ehliyetname ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ehliyet, yeterlik belgesi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"

kelimesinin kökeni; Arapça ehliyyet + Farsça nāme

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Sürücü belgesi


Hecelenişi / Hecelemesi;
eh-li-yet-na-me