egosantrist ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Beniçinci. "(Dünyada kişinin benliğini merkez sayan felsefe görüşünü benimseyen)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Fransızca égocentriste


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-go-sant-rist