edilgen ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yapılan işten etkilenen, pasif. "(zıt anlamlısı: etken)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Edilgen fiil

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, dil bilgisi"

İlişkili birleşik kelimeler; "edilgen çatı" "edilgen fiil"

Hecelenişi / Hecelemesi;
e-dil-gen