edilgen fiil ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Türkçede ünsüz ile biten fiillere -"(i)"l eki, son sesi -l olan veya ünlü ile biten fiillere -(i)n- eki getirilerek kurulan, gerçek öznesi belli olmayan, sözde özne ile kullanılan fiil, edilgen, meçhul

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi"

Örnek / Cümle; "yaz-ıl-mak, oku-n-mak, tanı-n-mak"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-dil-gen fi-il