e E ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Türk alfabesinin altıncı sırasında yer alan ve E adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ince ünlülerin düz ve geniş olanını gösterir

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Nota işaretlerini harflerle gösterme yönteminde mi sesini gösterir

Özelliği / Tipi / Türü; "müzik"