ne demek?

Birbiriyle eşit duruma gelmek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

eşit-len-mek