ne demek?

İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma organlarıyla algılama yeteneği; his

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Tüm duyularım uyanık olarak trenimin rengini ve numarasını bulmaya çalışırdım."