dokunma duyusu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Deri üzerine yapılan değme, vurma, bastırma, çekme vb. etkileri alan duyu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,biyoloji"


Hecelenişi / Hecelemesi;
do-kun-ma du-yu-su