ne demek?

Deri üzerine yapılan değme, vurma, bastırma, çekme vb. etkileri alan duyu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim biyoloji

Hecelenişi / Hecelemesi;

do-kun-ma du-yu-su