duygusal düşünme ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bilgiye dayalı düşünmenin karşısında, duygusal boyutu ön planda olan düşünme

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,felsefe, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
duy-gu-sal dü-şün-me