duruksun ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kararsız. "(karar vermekte güçlük çeken, tereddütlü, bikarar, mütereddit)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
du-ruk-sun