durmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hareketsiz durumda olmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

İşlemez olmak, çalışmamak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yerde bir süre oyalanmak, eğlenmek, eğleşmek, tevakkuf etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Dinmek, kesilmek.

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Beklemek, dikilmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Varlığını sürdürmek.

7. Anlamı (eş anlamlısı):

Var olmak.

8. Anlamı (eş anlamlısı):

Yaşamak.

9. Anlamı (eş anlamlısı):

Birisinin malı olarak bulunmak veya o malla ilişkisi olmak.

10. Anlamı (eş anlamlısı):

Kalmak.

11. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yerde olmak veya bulunmak.

12. Anlamı (eş anlamlısı):

Belli bir durumda, bir görevde bulunmak.

13. Anlamı (eş anlamlısı):

Ara vermek.

14. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir konuyla çok ilgilenmek, üstüne düşmek.

15. Anlamı (eş anlamlısı):

Kök veya gövdeleri sonuna -a "(-e)" zarf-fiil eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur

Özelliği / Tipi / Türü; "yardımcı fiil"

İlişkili birleşik kelimeler; "duran top" "durup dinlenmeden" "durup durup" "durup dururken" "süreduran" "durmuş oturmuş" "dursuz duraksız"

Hecelenişi / Hecelemesi;
dur-mak