duraç ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kaide. "(bir şeyin yere dayanan bölümü veya bir şeyin üzerine oturtulduğu nesne, taban, ayaklık)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
du-raç