dretnot ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

XX. yüzyılın başlarında kullanılan bir zırhlı tipi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,denizcilik"

kelimesinin kökeni; İngilizce dreadnought


Hecelenişi / Hecelemesi;
d-ret-not