dolandırmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dolanma işini yaptırmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Dolaştırmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Birisini aldatarak parasını veya malını elinden almak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i, mecaz"

Örnek / Cümle; "En güvendiği arkadaşı dolandırmış."


Hecelenişi / Hecelemesi;
do-lan-dır-mak