ne demek?

Dolanma işini yaptırmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-iFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

do-lan-dır-mak


► dolaştırmak

Birisini aldatarak parasını veya malını elinden almak; dızlamak, kıvırmak, söğüşlemek

Tipi / Türü;

mecaz

Kullanımı;

"Falan satıcı paranızı dolandırır, göndermeyelim."