dokümanter ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Belgesel. "(belge niteliği taşıyan)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Fransızca documentaire


Hecelenişi / Hecelemesi;
do-kü-man-ter