diz ağırşağı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Diz kapağı kemiği

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,halk ağzında, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
diz a-ğır-şa-ğı