diyagonal ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Eğri bir biçimde dokunmuş kumaş

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca diagonale

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Köşegen

Özelliği / Tipi / Türü; "matematik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
di-ya-go-nal