divan ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,tarih"

kelimesinin kökeni; Arapça dīvān

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Divan edebiyatı şairlerinin şiirlerini topladıkları eser

Özelliği / Tipi / Türü; "edebiyat"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Sedir "(I)"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Meclis

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "divan edebiyatı" "divanhane" "Divanhane" "divanıharp" "Divanıhümayun" "divan kalemi" "divan sazı" "ayak divanı" "haysiyet divanı" "padişah divanı"

Hecelenişi / Hecelemesi;
di-van