ne demek?

Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim tarih

Kökeni;

"Arapça dīvān"

Hecelenişi / Hecelemesi;

di-van

Divan edebiyatı şairlerinin şiirlerini topladıkları eser

Tipi / Türü;

edebiyat

► sedir (I)

Kullanımı;

"Gerinerek kollarını yana doğru açarken başını divanın yastıkları üzerine koyuyor."

► meclis

Tipi / Türü;

mecaz

Kullanımı;

"Çok geçmeden ortadaki masanın etrafında akşamki divan tekrar kurulmuş bulunuyordu."