divan kalemi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sadrazam buyruklarının ve fermanlarının yazıldığı yer

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,tarih"


Hecelenişi / Hecelemesi;
di-van ka-le-mi