dirileşmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bitkin, pörsümüş veya solmuşken yeniden diri duruma gelmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
di-ri-leş-mek