dinamik analiz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çözümleme konusu yapılan veya modele dâhil edilen değişkenlerin zaman içindeki değişmelerinin de dikkate alındığı yöntem

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,ekonomi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
di-na-mik a-na-liz