dil bilgisi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir dilin ses, biçim ve cümle yapısını inceleyip kurallarını tespit eden bilim, gramer

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"

İlişkili birleşik kelimeler; "betimlemeli dil bilgisi" "betimsel dil bilgisi" "karşılaştırmalı dil bilgisi" "tasvirî dil bilgisi"

Hecelenişi / Hecelemesi;
dil bil-gi-si