ne demek?

Bir dilin ses, biçim ve cümle yapısını inceleyip kurallarını tespit eden bilim; gramer

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Ünlü adayı genç şarkıcıların, dil bilgisiyle fazla ilgilenmedikleri ortada."

Hecelenişi / Hecelemesi;

dil bil-gi-si