betimsel dil bilgisi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir dilin belirli çağını inceleyen dil bilgisi, betimlemeli dil bilgisi, tasvirî dil bilgisi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-tim-sel dil bil-gi-si