dikiş iğnesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dikiş dikmek için özel olarak yapılmış iğne

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
di-kiş iğ-ne-si