dik açıklık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir gök cisminin gök eşleğinden olan açısal uzaklığı, yükselim

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,gök bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dik a-çık-lık