ne demek?

Didişmek işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Şu kavgaların, geçimsizliklerin, şu küçük küçük didişmelerin ne manası var?"

Hecelenişi / Hecelemesi;

di-diş-me

Güçlük içinde ve sürekli olarak çalışıp çabalama; didinti