ne demek?

Dönmek, dolaşmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Kökeni;

"Arapça devr + Türkçe etmek"

Hecelenişi / Hecelemesi;

dev-ret-mek


Bir malın mülkiyetini, bir mal üzerindeki hakkı başkasına geçirmek

Tipi / Türü;

hukuk

Kullanımı;

"Bana gelip hisseni satın almak istiyorum, bana devret deseydin belki razı olurdum."

Bir şeyi aktarmak

Tipi / Türü;

-i

Kullanımı;

"Kıran kırana bir güreş bitmiş, Büyük Millet Meclisi, Başkumandanlık yetkilerini Mustafa Kemal Paşa'ya devretmiştir."

Baştan sona değin okumak, bitirmek

Tipi / Türü;

-i eskimiş

Kullanımı;

"Tarih kitabını üç kez devrettim."