devretmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dönmek, dolaşmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

kelimesinin kökeni; Arapça devr + Türkçe etmek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir malın mülkiyetini, bir mal üzerindeki hakkı başkasına geçirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "hukuk"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Aktarmak

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Baştan sona değin okumak, bitirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i,eskimiş"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dev-ret-mek