devletçilik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir milletin yönetimle ve ekonomiyle ilgili işlevlerinin devletçe birleşik bir yönetim altında bütünleştirilmesi siyaseti ve öğretisi. "(zıt anlamlısı: erkincilik)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

Örnek / Cümle; "Atatürk İlkelerinde, devletçilik önemli yer tutar."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Genellikle devleti töre, kültür, hukuk vb.nin kaynak ve taşıyıcısı olarak görme eğilimi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, felsefe"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dev-let-çi-lik