ne demek?

Bir milletin yönetimle ve ekonomiyle ilgili işlevlerinin devletçe birleşik bir yönetim altında bütünleştirilmesi siyaseti ve öğretisi, liberalizm karşıtı

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

dev-let-çi-lik

Genellikle devleti töre, kültür, hukuk vb.nin kaynak ve taşıyıcısı olarak görme eğilimi

Tipi / Türü;

felsefe