devin duyumu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Devinmekten ve özellikle kasların kasılmasından canlının edindiği duyum, kinestezi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,fizyoloji"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-vin du-yu-mu