derinlik kayaçları ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yer kabuğunun derinlerinde, büyük kütleler biçiminde katılaşmış magma kayaçları

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,jeoloji, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-rin-lik ka-yaç-la-rı