derinlik ölçümü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Okyanus derinliğinin veya yüksekliğinin özel bir aletle belirlenmesi işlemi, batimetri

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,denizcilik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-rin-lik öl-çü-mü