derin dondurucu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bozulabilecek yiyecekleri niteliklerini bozmadan çok düşük ısılarda dondurarak uzun süre saklamak için kullanılan buzdolabı, donduraç, dipfriz

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Besinleri bozulmadan uzun süre saklayan kapalı dolap


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-rin don-du-ru-cu