ne demek?

Bozulabilecek yiyecekleri niteliklerini bozmadan çok düşük ısılarda dondurarak uzun süre saklamak için kullanılan araç; dondurucu, donduraç, dipfriz

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

de-rin don-du-ru-cu

Besinleri bozulmadan uzun süre saklayan kapalı dolap