derebeyi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Topraklarını derebeylik düzenine göre yöneten kimse, kont

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,tarih, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Zorba

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-re-be-yi