deprem konteyneri ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Doğal afet zamanlarında kullanılmak üzere gereksinim duyulabilecek çadır, battaniye, ilk yardım ve kurtarma malzemelerini barındıran, yerleşim merkezlerinde belirli noktalara konulan özel büyük dolap

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dep-rem kon-tey-ne-ri