denizkedisi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Tüm başlılar takımından, vücudu ince uzun, büyük başlı, derin ve büyük denizlerde yaşayan bir balık, denizmaymunu "(Chimaera monstrosa)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-niz-ke-di-si