deniz basması ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çöken bir kara parçasına deniz sularının dolması

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,jeoloji"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-niz bas-ma-sı