denetleme kurulu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Devlet kuruluşlarında denetim işini yapmakla görevli üyelerin oluşturduğu kurul, denetim kurulu, teftiş heyeti, teftiş kurulu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir kuruluşun yasalara ve kendi amacına uygun olarak çalışıp çalışmadığını denetleyen kurul


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-net-le-me ku-ru-lu