ne demek?

Devlet kuruluşlarında denetim işini yapmakla görevli üyelerin oluşturduğu kurul; denetim kurulu, teftiş heyeti, teftiş kurulu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

de-net-le-me ku-ru-lu

Bir kuruluşun yasalara ve kendi amacına uygun olarak çalışıp çalışmadığını denetleyen kurul