denetleme ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Denetlemek işi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir görevin yolunda yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılan araştırma, denetim, bakı, teftiş, murakabe, kontrol

İlişkili birleşik kelimeler; "denetleme kurulu"

Hecelenişi / Hecelemesi;
de-net-le-me