demografi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Nüfus bilimi. "(İnsan nüfusunu yapı, gelişme ve dağılım açısından inceleyen bilim)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca démographie


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-mog-ra-fi