demo ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Tanıtım gösterisi. "(bir şeyi tanıtmak amacıyla yapılan sunum, demonstrasyon)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; İngilizce demo


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-mo