delibaş ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Koyunlarda ve danalarda görülen tehlikeli bir hastalık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,halk ağzında"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Huysuzluk yapan hayvan


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-li-baş