deli güllabicisi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Güllabi. "(akıl hastanelerindeki hademe, güllabici)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-li gül-la-bi-ci-si