dek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir işin, bir durumun sona erdiği zaman veya yer, kadar, değin

Özelliği / Tipi / Türü; "edat"

Örnek / Cümle; ""Bir iki adım atıp yanıma dek geliyor." - Zeyyat Selimoğlu"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Belirtilen zamanı, yeri vb.ni içine almayacak bir biçimde, kadar, değin

Özelliği / Tipi / Türü; "edat"

Örnek / Cümle; "Öğlene dek hastanede olacağım."

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Düzen, hile, entrika.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, eskimiş ,Farsça dek"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Tokuşma, çatışma.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, eskimiş"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Sağlam.

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, eskimiş"