defolmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Savuşmak, çekilip gitmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

kelimesinin kökeni; Arapça defʿ + Türkçe olmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-fol-mak