değin ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dek "(Bir işin, bir durumun sona erdiği zaman veya yer)" (Belirtilen zamanı, yeri vb.ni içine almayacak bir biçimde)

Özelliği / Tipi / Türü; "edat"

Örnek / Cümle; "Onlar yardıma gelene değin biz işi bitiririz."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Sincap.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-ğin