daru ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İlaç. "(bir hastalığı iyi etmek veya önlemek için türlü yollarla kullanılan madde, em, deva)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Farsça dārū


Hecelenişi / Hecelemesi;
da-ru