dar aralık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Borsada hisse senetlerinin alım satım emirlerinin verilmesi sırasında geçen kısa süre

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,ekonomi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dar a-ra-lık