dalyan ağı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Huni biçiminde oldukça dar gözlü balık ağı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,denizcilik, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dal-yan ağı