dallanmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dal vermek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yayılmak, genişlemek

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir iş, bir sorun karışık, güç bir duruma girmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
dal-lan-mak